JA-107KRY Centrala sterująca z komunikatorem LAN, GSM/GPRS i modułem radiowym

JA-107KRY jest największą centrala sterującą jaką oferuje system JABLOTRON 100+. Jest przeznaczona do montażu w dużych obiektach mieszkalnych,  usługowo-handlowych, przemysłowych.

Oferuje elastyczne rozwiązania w zakresie ochrony do kompleksów mieszkalnych, budynków handlowo-usługowych i przemysłowych wymagających systemu wielostrefowego. Jest konfigurowana za pomocą oprogramowania F-Link (wersja 2.0.0 i wyższa).

Możliwości techniczne centrali

 • do 230 urządzeń (w tym 120 bezprzewodowych),
 • 600 użytkowników
 • 15 stref
 • 128 programowalnych wyjść PG (w tym 32 bezprzewodowe)
 • 64 niezależnych wydarzeń kalendarzowych
 • Raporty SMS do 50 użytkowników
 • Raporty głosowe do 15 użytkowników
 • możliwość ustawienia 5 SMA
 • 5 wybieralnych protokołów do SMA

Moduły i listwy

 • 2 niezależne listwy zaciskowe do podłączania magistrali
 • 1 moduł radiowy JA-111R
 • 1 moduł komunikatora GSM/GPRS (JA-192Y)

Funkcje dodatkowe

 • Konserwacja
 • Tryb dzienny/nocny
 • Krótka reakcja na wyjście
 • Automatyczne uzbrajanie
 • Zaawansowane funkcje kalendarza

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 110–230 V / 50–60 Hz
Bateria awaryjna 12 V, 7 do 18 Ah (opakowanie produktu nie zawiera baterii!)
Maksymalny czas ładowania baterii 72 godziny
Maks. ciągłe zużycie z centrali alarmowej 2000 mA stale 3000 mA przez 60 minut (maks. 2000 mA do jednej magistrali)
Maks. ciągłe zużycie dla zasilania awaryjnego 12 godzin 1100 mA bez LAN, 1072 mA przy aktywnej LAN (z baterią 18 Ah)
Maks. liczba urządzeń peryferyjnych 230
Komunikator LAN Interfejs ethernetowy, 10 / 100BASE-T
Wymiary 357 × 297 × 105 mm
Waga z B.Bat./bez AKU 7025 g / 1820 g
Historia zdarzeń około 7 milionów najnowszych zdarzeń, z datą i godziną
Zasilanie A (ČSN EN 50131-6)
Klasyfikacja poziom bezpieczeństwa 2/klasa środowiskowa II (zgodnie z EN 50131-1)
Zakres temperatur pracy od -10 do +40°C
Średnia wilgotność robocza 75% wilg. wzgl., bez kondensacji
Zgodnie z EN 50131-1 wyd. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50131-5-3A1, EN 50131-6 wyd. 2+A, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581
Radiowa częstotliwość robocza (z modułem JA-11xR) 868,1 MHz
Emisje radiowe ETSI EN 300 220-1-2 (moduł R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM)
Kompatybilność elektromagnetyczna EN 50130-4 wyd. 2+A1, EN 55032 wyd. 2, ETSI EN 301 489-7
Bezpieczeństwo elektryczne EN 62368-1+A11
Warunki robocze VO-R/10, VO-R/1
Organ certyfikujący Trezor Test s.r.o. (nr 3025)
Identyfikacja rozmówcy (CLIP) ETSI EN 300 089,