JA-192E Segment sterowania do klawiatur i czytników RFiD

JA-192E służy do kontroli i sterowania sekcjami oraz urządzeniami automatyki systemu. Jest on podłączany bezpośrednio do JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E oraz JA-154E. Każde z tych urządzeń fabrycznie wyposażone jest w jeden taki moduł. Zależnie od potrzeb do każdej klawiatury można podłączyć do 20 JA-192E i każdemu z nich nadać inną funkcję.

Użytkownik w łatwy sposób może wykorzystać pojedynczy panel do:

  • obsługi stref systemu (uzbrojenie, uzbrojenie strefowe, rozbrojenie)
  • sterowania automatyką poprzez załączania i wyłączania wyjść PG
  • wezwania pomocy (napad, alarm medyczny, ostrzeżenie lub inne zdarzenie)
  • wizualizacji określonego zdarzenia

Zależnie od rodzaju, czynności te mogą wymagać autoryzacji kodem lub pastylką. W przypadku braku autoryzacji, już samo wciśnięcie przycisku na panelu spowoduje określoną akcję (np. załączenie oświetlenia).

Specyfikacja techniczna

Zasilanie
bezpośrednio z klawiatury lub czytnika RFiD
Pobór prądu
0,5mA (w trakcie czuwania)
Wymiary
102 × 15 × 33 mm /  
Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3 II, wewnętrzna
Temperatura pracy
od -10 do 40 °C

Przykładowe rozwiazania z zastosowaniem JA-192E