JA-190Y Moduł komunikatora GSM

Moduł komunikatora GSM przeznaczony do central JA-100K i JA-100KR. Jest zapasowym torem komunikacji  i rozszerzeniem dla komunikatora LAN będącego elementem centrali alarmowej. Po zainstalowaniu, wspomaga niezawodność transmisji danych do systemów JABLOTRON CLOUD i SMA.Montowany wewnątrz centrali alarmowej.

Komunikator umożliwia:

  • sterowanie systemem przez menu głosowe;
  • sygnalizowanie zdarzeń z przesyłaniem informacji na telefon komórkowy (SMS i komunikaty głosowe) bezpośrednio z centrali alarmowej;
  • sterowanie systemem z aplikacji MyJABLOTRON.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie modułu 12 V DC (z centrali alarmowej)
Średni pobór prądu ok. 40 mA (zależności od siły sygnału GSM)
Maksymalny pobór prądu 750 mA
CZTEROPASMOWE, 850/900/1800/1900 MHz
Klasyfikacja klasa bezpieczeństwa 2 według EN 50131-1 +A1 ­+A2, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09, T 031
Środowisko II. wewnętrzne, ogólne
Organ certyfikujący Test bezpieczeństwa
Spełnia także wymogi EN 60950-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4, ETSI EN 301 419-1 i EN 301 511
Identyfikacja rozmówcy (CLIP) ETSI EN 300 089
Warunki robocze VO-R/1 (CEPT/ECC/DEC/(04)06)