Oprogramowanie

F-link 2.3.0

Oprogramowanie do programowania systemów serii JA-100
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

F-link 2.0.1

Oprogramowanie do programowania systemów serii JA-100
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

F-link 1.6.3

Oprogramowanie do programowania systemów serii JA-100
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

F-link 1.5.1

Oprogramowanie do programowania systemów serii JA-100
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

Pełna lista zmian

F-link 1.4.0

Oprogramowanie do programowania systemów serii JA-100
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

Nowe funkcje F-Link 1.4.0.:

 • Dodano obsługę nowych urządzeń
F-link 1.3.0

Oprogramowanie do programowania systemów serii JA-100
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

Nowe funkcje F-Link 1.3.0.:

 • Dodano obsługę nowych i zmodyfikowanych produktów: JA-110Z, JA-163A, AC-160-C, JA-154E (zmiana wolumenu)
F-link 1.2.4

Oprogramowanie do programowania systemów serii JA-100
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

Nowe funkcje F-Link 1.2.4.:

 • Dodano parametr "Wejście zewnętrzne" dla klawiatury JA-154E. Bez aktualizacji firmware do wersji V.23 jest ono wyłączone i nie posiada żadnych funkcji.
F-link 1.2.3

Oprogramowanie do programowania systemów serii JA-100
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

Nowe funkcje F-Link 1.2.3.:

 • Wsparcie dla nowych urządzeń systemu JABLOTRON 100 - JA-110C, AC-160-DIN, JA-110G-CO, JA-150G-CO
 • "Intensywność błysku" parametr zostanie dodany po aktualizacji oprogramowania dla czujek JA-120PC iJA-160PC do nowej wersji.
 • Nowa funkcja, która umożliwia czasowe ograniczenie dostępu do stref.
 • Nowy wygląd dla "ustawień wewnętrznych" syren.
 • Możliwość eksportowania parametrów do tabeli.
 • Numer seryjny urządzenia będzie dodawany do tabeli podczas eksportu danych.
 • Dodano protokół SIA dla komunikacji ze Stacja Monitorowania Alarmów
 • Zapis do pamięci zdarzeń przekroczenia limitów połączeń głosowych oraz SMS.
 • Informacja o przedziale czasowym zdarzeń wczytywana w linii statusu.
 • Podczas połączenia F-link z centralą alarmową sygnały są wysyłane On-line.
 • Dodano filtr dla sygnałów on-line.
 • Bardziej precyzyjna informacja w momencie wykrycia braku kompatybilności między centralą, a podłączonymi urządzeniami.
F-link 1.2.1

Oprogramowanie do programowania systemów serii JA-100
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

Nowe funkcje F-Link 1.2.1.:

 • Nowy FM wnosi istotną poprawkę do klawiatur JA-154E, (klawiatura nie wchodzi w tryb uśpienia i w ciągu ok. 2 miesięcy rozładowuje baterie). Aktualizacja wymagana dla klawiatur z FM 9, zakupionych od października do końca roku 2014.
 F-link 1.2.0

Oprogramowanie do programowania systemów serii JA-100
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

Nowe funkcje F-Link 1.2.0.:

 • 16 wyjść programowalnych w centrali JA-101K(R)
 • Możliwość uzbrajania i rozbrajania centrali przy pomocy wiadomości SMS
 • Sterowanie wyjściem PG poprzez "wdzwonienie" się do centrali
 • Funkcja sterowania drzwiami garażowymi z segmentu JA-192E
 • Wyświetlanie na klawiaturze LCD informacji o temperaturze
 • Funkcja przypomnienia o dacie konserwacji systemu
 F-link 1.1.4

Oprogramowanie do programowania systemów serii JA-100
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

Nowe funkcje F-Link 1.1.4.:

 • Dodano wsparcie dla czujek dymu JA-151ST i JA-111ST.
 • Plik zawiera aktualizacje firmware, do modułu radiowego JA-110R, który obsługuje aktualną wersję pilotów JA-154J.
 F-link 1.1.3

Oprogramowanie do programowania systemów serii JA-100
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

Nowe funkcje F-Link 1.1.3.:

 • Obsługa czujki otwarcia JA-150M
 • Możliwość wyboru języka oprogramowania [polski / angielski]
F-link 1.1.2

Oprogramowanie do programowania systemów serii JA-100
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

Nowe funkcje F-Link 1.1.2.:
Możliwość zdalnej aktualizacji następujących urządzeń przewodowych:

 • klawiatur i czytników JA-112,113,114,122,123E,
 • modułu radiowego JA-110R
 • oraz czujki PIR z aparatem JA-120PC.
Centrala alarmowa i urządzenia bezprzewodowe nie mogą być aktualizowane zdalnie.
F-Link 1.1.1

Najnowsze oprogramowanie do konfigurowania systemów serii JA-100
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

instrukcja aktualizacji
F-Link 1.1.0

Oprogramowanie do programowania systemów serii JA-100
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

Zobacz listę zmian i instrukcję upgrade'u (tutaj ).

J-Link 2.3.0 Najnowsze oprogramowanie dla użytkownika systemu serii JABLOTRON 100
J-Link 1.6.3 Najnowsze oprogramowanie dla użytkownika systemu serii JABLOTRON 100
J-Link 1.2.0 Najnowsze oprogramowanie dla użytkownika systemu serii JABLOTRON 100
J-Link 1.1.1 Oprogramowanie dla użytkownika systemu serii JABLOTRON 100
J-Link-1.1.0 Oprogramowanie dla użytkownika systemu serii JA-100
N-link 2.1.0.1107

Oprogramowanie do programowania systemów serii JA-10
(tylko dla zalogowanych instalatorów)

Olink 2.0.5

Oprogramowanie OLink do central serii OASIS wersja 2.0.5. Nowe oprogramowanie jest w pełni kompatybilne ze starszymi wersjami central serii OASIS. Nowa wersja OLink obsługuje nowe czujki:

 • JA-85ST – czujka dymu,
 • JA-63S-80 – czujka dymu,
 • RC-82 – 2-przyciskowy pilot

OLink w wersji 2.0.5 jest również kompatybilny z systemem Windows 8 oraz Windows 8.1.

Olink 2.0.3 Oprogramowanie konfiguracyjne do systemów  serii OASiS
ComLink 6.3 PL Najnowsza wersja oprogramowania do central alarmowych Profi, Maestro, Comfort. Przeznaczona do obsługi central zakupionych od listopada 2012. Starsza wersja 6.2 nie będzie obsługiwać nowych central.
ComLink 6.2 PL Wersja oprogramowania przeznaczona do central serii PROFI, MAESTRO i COMFORT. Współpracuje z system operacyjnym: Windows 9x/2000/XP/Vista.
ComLink 6.2 EN
JabloTool Oprogramowanie do obsługi i konfiguracji kamery bezprzewodowej GSM - EYE-02 (wer. językowa PL)

Uwaga!  Do prawidłowego działania programu przy użyciu interfejsu JA-80T i JA-80BT należy zainstalować jedne z poniższych sterowników w zależności od wykorzystywanego systemu operacyjnego.

 

Sterowniki

Drivers Pack 1 Drivery do JA-80T, PC-60B i GD-04P - Win 7 / Vista / - 32bit/64bit
Drivers Pack 2 Drivery do JA-80T, PC-60B i GD-04P - Win 98SE/ME/2000/XP
GDLink Software 1.2 Oprogramowanie do programowania i sterowania urządzeniem GD-04
Wersja oprogramowania przeznaczona dla systemów  Windows 98SE/ME/2000/XP

 

Firmware

firmware JA-110R

Firmware v.10 dla modułu radiowego JA-110R systemu alarmowego Jablotron 100.

(tylko dla zalogowanych instalatorów)

 

Aktualizacje

aktualizacja JA-82Y Najnowsza aktualizacja firmware'u dla dialera JA-82Y. [PL]
aktualizacja JA-82Y Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego dla dialera JA-82Y. Wersja 10.