Przykłady zastosowań


Ochrona przed wyciekiem gazu

Niejednokrotnie nie zastanawiamy się jakie mogą być skutki wycieku gazu, a gdyby do tego doszło straty mogą być duże. Co potrzebujemy aby zabezpieczyć przed takim zdarzeniem:
- czujnik gazu JA-80G
i / lub
- centralę alarmową OASIS

Czujnik JA-80G montujemy w miejscu prawdopodobnego wycieku gazu i jego wyjście przekaźnikowe podpinamy do elektrozaworu odcinającego dopływ gazu. Po wykryciu zagrożenia czujnik uruchomi swoją syrenkę wewnętrzną i jednocześnie odetnie dopływ gazu przez podanie sygnału na elektrozawór. Drogą bezprzewodową przekaże sygnał alarmowy do centrali, a centrala wyśle powiadomienie na określone numery telefonów o zdarzeniu.
Dzięki temu będziemy bardzo szybko wiedzieć o niebezpieczeństwie oraz o tym, że dopływ gazu do budynku jest odcięty.

Zadzwoń aby dowiedzieć się więcej 0-12 288 23 75