Mini-alarm / dzwonek bezprzewodowy

Samodzielny, bezprzewodowy mini-alarm do zabezpieczenia pomieszczeń i / lub wolnostojących obiektów typu garaż. Powiadomienie o zagrożeniu poprzez sygnał akustyczny. Uzbrajanie / rozbrajanie systemu alarmowego pilotem. Rozwiązanie oparte o odpowiedni dobór urządzeń mających zastosowanie w bezprzewodowych systemach alarmowych PROFI - Jablotron.

Produkty dedykowane

JA-60P

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR
JA-60N

Bezprzewodowczujka otwarcia drzwi/okien
UC-260

Bezprzewodowa syrenka wewnętrzna

Informacje wstępne

Do syrenki UC-260 możemy przypisać do 8 urządzeń. Odległość pomiędzy czujkami a syrenką to max.100 m otwartej przestrzeni.

UWAGA: Nie możemy łączyć funkcji syrenki UC-260 jako mini-alarmu z funkcją dzwonka bezprzewodowego.

Opis rozwiązania

W celu ustawienia trybu alarmowego przy włożeniu syrenki do gniazdka sieciowego przytrzymujemy przycisk znajdujący się na jej obudowie i po usłyszeniu sygnału dźwiękowego przycisk zwalniamy. W pierwszej kolejności do syrenki logujemy pilota RC-11.

W celu zalogowania RC-11 naciskamy i przytrzymujemy obydwa przyciski pilota, a po usłyszeniu najpierw melodyjki a następnie pojedynczego dźwięku, przyciski zwalniamy. Wówczas syrenka UC-260 będzie już pełniła funkcję mini-alarmu, a pilotem będzie można zazbrajać i rozbrajać alarm.

Następnie logujemy do niej czujki ruchu JA-60P i/lub czujki otwarcia JA-60N. W celu zalogowania urządzenia wystarczy otworzyć obudowę czujki i włożyć do niej baterie znajdujące się na jej wyposażeniu. Logowanie urządzenia następuje automatycznie.

Po zalogowaniu wszystkich dostępnych czujek należy wyjść z trybu logowania. Następuje to przez szybkie naciśnięcie przycisku na syrence UC-260.

Działanie

Po uzbrojeniu syrenki pilotem, każde naruszenie czujki spowoduje natychmiastowy alarm. UWAGA: Czujki JA-60P mają tzw. „czas uśpienia”, który w zależności od nastawy wynosi 5 lub 1 minutę. Oznacza to, że gdy użytkownicy przebywają w obszarze chronionym, przechodząc często przed czujnikiem, wysyła on sygnału o wykryciu ruchu tylko raz na 5 lub 1 minutę. Gdy użytkownicy opuszczą obszar chroniony, czujnik będzie gotowy do reakcji natychmiastowej w 5 lub 1 minutę po ostatnim wzbudzeniu. Takie rozwiązanie znacząco przedłuża żywotność baterii.

Inne funkcje (dzwonek bezprzewodowy)

Syrenkę UC-260 można wykorzystać również jako bezprzewodowy dzwonek. Wówczas wystarczy zalogować do niej bezprzewodowy przycisk dzwonka RC-28. Logowanie odbywa się jak powyżej opisano logowanie pilota RC-11 z tą różnicą, że po usłyszeniu melodyjki zwalniamy przycisk dzwonka RC-28.

Do syrenki możemy zaprogramować osiem takich przycisków a każdy z nich może być identyfikowany różnym dźwiękiem. Dodatkowo do wyboru mamy dwa poziomy głośności.