Przykłady zastosowania JA-110I oraz JA-111I

Na rynku zabezpieczeń można znaleźć szeroką gamę systemów alarmowych od małych poprzez średnie, czy duże przystosowane do rozległych obiektów. Producenci alarmów proponują różne rozwiązania oparte o standardowe czujki ruchu, czujki środowiskowe czy pożarowe. Jednak nie wiele firm udostępnia połączenie ochrony z dużą funkcjonalnością i łatwością obsługi dla użytkownika.

Produkty dedykowane

JA-110I

JA-110I to identyfikator strefy lub wyjścia PG BUS systemu Jablotron 100

Identyfikator strefy lub wyjścia PG
JA-111I

JA-111I to uniwersalny identyfikator RGB systemu JA-100

Uniwersalny identyfikator RGB

Takie rozwiązanie zaproponowała firma Jablotron Alarms. W prowadzając na rynek nowe rozwiązanie jakim jest system JABLOTRON 100 producent poza wysokim standardem ochrony zaproponował rozwiązanie przyjazne użytkownikowi. Poza standardowymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu udostępnił szeroką gamę produktów, które ułatwiają sterowanie alarmem. Przykładem takich urządzeń są wskaźniki uzbrojenia strefy.

JA-110I oraz JA-111I są wskaźnikami systemu alarmowego, które zostały zaprojektowane do optycznego sygnalizowania uzbrojenia/rozbrojenia wybranej strefy lub stanu wyjścia programowalnego (załączone/wyłączone). JA-110I jest urządzeniem magistralowym i jest przeznaczone wyłącznie do systemu JABLOTRON 100. Wskaźnik nie zajmuje adresu w systemie, co pozwala na zainstalowanie dużej ilości takich elementów w obiekcie. Poprzez przełączniki (DIP SWITCH) określa się charakter pracy urządzenia. Natomiast JA-111I jest uniwersalnym wskaźnikiem, który można podłączyć do dowolnej centrali alarmowej lub innego urządzenia, posiada on diodę RGBY, dzięki której możemy uzyskać szeroką gamę kolorów na jednym wskaźniku. Za pomocą tych urządzeń można identyfikować różne stany lub tryby pracy systemu alarmowego.

Najbardziej powszechnym zastosowaniem wskaźników w instalacjach domowych jest jego montaż nad garażem lub bramą garażową. Wówczas użytkownik przed otwarciem bramy od razu widzi czy garaż jest uzbrojony lub czy rozbrojony. W centralach JABLOTRON 100 logikę wyjścia PG można dowolnie konfigurować np. wskaźnik może być zapalony przy rozbrojonym systemie, a zgaszony przy uzbrojonym, a także może być zaświecony na określony czas.

Podobne wskaźnik można zastosować w instalacjach komercyjnych np. nad wejściem do pomieszczeń specjalnie chronionych takich jak serwerownia, skarbiec, czy pokój ochrony. Innym przykładem może być montaż wskaźnika w szpitalach nad pokojami chorych lub w dyżurce, gdzie każdy pacjent mógłby zostać wyposażony w osobisty przycisk wezwania pomocy JA-187J. Naciśnięcie przycisku spowoduje zapalenia się wskaźnika, co może sygnalizować wymaganą natychmiastową interwencję w danym pokoju lub u konkretnego pacjenta. Reakcją na naciśnięcie przycisku może być także wzbudzenie syreny alarmowej lub wysłanie dowolnej wiadomości SMS na zaprogramowany numer telefonu.

Oprócz standardowych rozwiązań urządzenie można także użyć do innego typu zastosowań, np. do wskazania poziomu cieczy w zbiorniku. Poprzez elektrody umieszczone na odpowiednich poziomach jeden wskaźnik JA-111I może w zależności od zapalonego koloru informować nas jaki jest poziom (zerowy, niski, średni lub wysoki). Takie rozwiązanie może znaleźć zastosowanie na przykład w przydomowych zbiornikach nieczystości (szambach) lub innych instalacjach które wymagają tego typu informacji.

Istnieje cała gama najróżniejszych zastosowań tego typu wskaźników, która zależy tylko i wyłącznie od wyobraźni instalatora lub wymagań klienta. Ponieważ wskaźnik można podłączyć do dowolnego modułu wyjść, a na jednym urządzeniu JA-111I możemy zasygnalizować do 24 różnych stanów systemu lub konkretnego urządzenia.