Jeden system alarmowy dla wielu biur (JA-106KR)

System alarmowy Jablotron 100 jest nowoczesnym systemem, który z powodzeniem możemy stosować w lokalizacjach wielostrefowych takich jak np. biura. Centrala posiada możliwość podziału na 15 niezależnych stref, które można przyporządkować do dowolnie wyodrębnionych obszarów. Rozwiązanie to pozwala na znaczne ograniczenie kosztów, zachowując przy tym wszystkie funkcjonalności systemu.

Produkty dedykowane

JA-192EDodatkowy segment sterujący JA-192E do klawiatur i czytników RFID systemu alarmowego Jablotron 100 Segment sterowania do klawiatur i czytników RFiD
JA-106KR LAN

Centrala alarmowa / GSM / GPRS / LAN / moduł radiowy

Strefy

Podział na strefy najczęściej wykorzystywany jest w takich miejscach jak budynki wielopiętrowe, galerie handlowe czy miejsca w których potrzeba jest zabezpieczenia wielu niezależnych biur, części zakładu/warsztatu lub firmy. Użytkownicy poszczególnych stref posiadają uprawnienia umożliwiające obsługiwanie jednej lub kilku partycji, natomiast nie mają możliwości ingerencji w strefy do których nie zostali upoważnieni. W każdej ze stref istnieje również możliwość zaprogramowania indywidualnych harmonogramów czasowych, w których użytkownik (pracownik) będzie posiadał dostęp.


Raportowanie

Centrala umożliwia niezależne powiadamianie o sytuacji alarmowej, momentu uzbrojenia i rozbrojenia, usterki w systemie lub naruszenie wyjścia programowalnego PG do zdefiniowanych użytkowników.

Jeżeli jest konieczność raportowania zdarzeń do agencji ochrony, to możemy łączyć komunikaty globalne takie jak pożar lub zalanie, oraz komunikaty strefowe takie jak moment uzbrojenia, rozbrojenia oraz włamania. Do zarządzania centralą mogą być przeznaczone uprzednio zdefiniowane konta administratora.

Obsługa stref

W centrali Ja-106K warto zwrócić uwagę na bardzo prostą i intuicyjną obsługę wydzielonych stref. Odbywa się to za pomocą segmentów klawiaturowych JA-192E, które realizują następujące funkcje:

  • Optyczna informacja o statusie wybranych stref lub czujników,
  • uzbrojenie / rozbrojenie strefy,
  • uzbrojenie częściowe / pełne / rozbrojenie strefy,
  • włączanie i wyłączanie wyjść PG ON,
  • wezwanie pomocy (lekarz, pożar, napad.


Do jednej klawiatury można instalować aż do 20 segmentów. Każdy z segmentów jest indywidualnie programowany i każdy z nich może realizować wspólne zadania takie jak uzbrojenie wszystkich stref jednocześnie lub wyzwolenie kilku wyjść programowalnych w tym samym momencie.

Intuicyjna obługa stref. Doskonała informacja o stanie obiektu.

W celu zabezpieczenia przed niepożądanym użyciem segmentu wprowadza się autoryzację dla użytkownika poprzez wprowadzenie indywidualnego kodu lub przedstawienie karty do manipulatora z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym RFiD.

Prosta obsługa

Obsługa systemu alarmowego z podziałem na wiele stref, przy wykorzystaniu segmentów klawiaturowych staje się bardzo prosta i intuicyjna. Każdy użytkownik widzi status danej strefy bez konieczności zagłębiania się w skomplikowane menu klawiaturowe.