CA-2103 ATHOS Autoalarm GSM/GPS

Nowa generacja autoalarmu GSM/GPS z możliwością montażu na magistrali CAN. Za pomocą autoalarmu można monitorować otwarcie drzwi i klapy bagażnika. Autalarm pozwala na podłączenie do 24 czujek serii JABLOTRON 100. Autalarm oferuje częściowy i pełny monitoring, a także funkcję Geofance - wysyła informację o opuszczeniu określonej strefy i wyjazdach (za pomocą SMS).

Produkt jest obsługiwany poprzez aplikację MyJABLOTRON, dzięki której możliwe jest m.in.

  • korzystanie z rejestru kierowców z możliwością indentyfikacji do 99 kierowców,
  • wyświetlanie informacji o statusie autoalarmu
  • sterowanie autoalarmem.

Specyfikacja techniczna

zasilanie  12/24 V DC (8–32 V)
zużycie energii w trybie jałowym maks. 20 mA
szczytowe zużycie energii (podczas komunikacji) 1A
zasięg roboczy modułu GSM E-GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz
maks. moc wyjściowa nadajnika 2 W dla GSM850/900, 1 W dla GSM1800/1900
częstotliwość odbiornika pilota 868,1 MHz
zakres temperatur pracy od -20°C do +85°C
wyjście SIR włączenie napięcia zasilania, maks. obciążenie 1,3 A
obwód immobilizacji 8 A stale, do 12 A krótkoterminowo
sygnały wyjścia do sterowania zamkami centralnymi maks. 200 mA, przełączenie na GND
długość impulsów do zamków centralnych 0,5 s lub 4 s lub ewentualnie 60 s (do wyboru)
spełnia przepisy rozporządzenia  EKG nr 116  
bezpieczeństwo EN 60950-1
Kompatybilność elektromagnetyczna EKG nr 116
spektrum radiowe ETSI EN 301 419-1, EN 301 511, ETSI EN 300 220,
można obsługiwać zgodnie z  ERC REC 70-03, ERC/DEC98(20,21)