UTWÓRZ NOWE KONTO

Określ profil kontaFirmaPrywatny

Email* (jako login)
Hasło*


Imię*

Nazwisko*

Pełna nazwa firmy (*dla profilu "firma")Telefon kontaktowy*
(12 250 08 25) lub (500 123 456)


Adres firmy (*profil "Firma") lub zameldowania ("Prywatny") / FV

Ulica* budynek* / lokal
/
Kod pocztowy*

Miasto*

Województwo*


NIP (wymagany do faktury - sklep internetowy)

Chcę otrzymywać faktury (sklep internetowy)

Dane do FV takie same jak do transportu / korespondencji
Chcę wprowadzić inne dane do transportu / korespondencji

Inny adres do transportu / korespondencji / kontaktu

Ulica* budynek* / lokal
/
Kod pocztowy*

Miasto*

Województwo*W związku z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych
(tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez firmę DPK System, ul. Pocztowa 8, 32-020 Wieliczka dla potrzeb związanych z obsługą sklepu internetowego www.jablotron.pl oraz udostępnianiem plików wymagających autoryzacji.