Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka dla BM-02

Monitor oddechu NIANIA BM-02 otrzymał Pozytywną Opinię Instytutu Matki i Dziecka – Opinia nr Op-4533. Instytut Matki i Dziecka od momentu powstania w 1948 roku do dnia dzisiejszego jest jedną
z najważniejszych placówek medycznych w Polsce. Pozytywna opinia tej organizacji pozwala potwierdzić, iż produkt BM-02 NIANIA jest urządzeniem wysokiej jakości przeznaczonym do ostrzegania
o ewentualnym zagrożeniu życia i zdrowia dziecka.