Medal GRAND MERCURE dla DPK System

Jest to nowe, prestiżowe wyróżnienie dla wystawców poznańskich targów.

DPK System nagrodzone zostało medalem jako przedsiębiorstwo nowoczesne, otwarte na innowacje. Wyróżnienie to stanowi rekomndację MTP wspierającą wystawców w ich działaniach marketingowych na rynkach UE i innych rynkach zagranicznych, a także na rynku krajowym.